Zásady ochrany osobních údajů

Kdo jsme (identifikace Správce)

Společnost MCR Technology s.r.o., se sídlem v Hošťálková 577, 756 22 Hošťálková, IČO: 60321491, (dále jen „Správce“), shromažďuje a spravuje údaje uživatelů tohoto webu na adrese https://www.mcr.cz v souladu s platnými ustanoveními Zákona o zpracování osobních údajů č. 110/2019 Sb. a platných ustanovení Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/680.

Médiální obsah

Pokud nahráváte obrázky nebo jiné mediální soubory na tento web, měli byste se vyhnout nahrávání obrázků s vloženými údaji o poloze (EXIF GPS). Návštěvníci webu mohou stáhnout a zobrazit libovolná data o poloze z obrázků na webu.

Cookies

Používáme správu souborů cookies dle ustanovení zásad na stránce: https://www.mcr.cz/zasady-cookies-eu/.

 

Webové formuláře a uživatelský účet

Pokud použijete webové formuláře nebo zřídíte vlastní účet na těchto stránkách, Správce může shromažďovat Vaše následující osobní údaje:

  • Jméno
  • Příjmení
  • E-mailová adresa
  • Telefonní číslo

V případě používání webových formulářů jsou tyto údaje shromážděny z důvodu potřeby interakce Správce s Vaší osobou, neboť po použití formuláře následně očekáváte odpověď na Vaši zprávu, žádost, dotaz. Údaje jsou uloženy ve webové databázi redakčního systému do doby její následující periodické údržby a nejsou žádným jiným způsobem archivovány.

Vaše práva

Právo na informace
Jste oprávněni žádat o sdělení rozsahu a způsobu zpracování Vašich osobních údajů. Při zpracování takové zprávy mohou být Správcem účtovány poplatky za administrativní výkon.

Právo odvolat souhlas
Můžete Správce požádat o odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů, což v praxi znamená jejich výmaz.

Právo na úpravu nebo opravu údajů
Můžete požádat Správce o změnu nebo rozsah zpracování Vašich osobních údajů.

Právo podat stížnost
Domníváte-li se, že byla porušena ochrana Vašich osobních údajů, můžte podat stížnost Správci na adrese info@mcr.cz  nebo příslušnému dozorovému úřadu.

Rozsah práv
Další Vaše práva neuvedena v těchto zásadách,  stanovuje Zákon o zpracování osobních údajů č. 110/2019 Sb. a platná ustanovení Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/680.

Vložený obsah z dalších webů

Obsah tohoto webu může zahrnovat například externí videa, obrázky, články atd. (z jiných webů nebo aplikací). Takové externí platformy mohou shromažďovat data o Vás, cookies a jiná data, při Vaší interakci s tímto obsahem.

Sdílení Vašich údajů

V případě nutnosti obnovy hesla k Vašemu účtu na tomto webu bude Vaše IP adresa uvedena v aktivačním e-mailu pro obnovení hesla.

Jak dlouho uchováváme vaše údaje

V případě použití webových formulářů zpracováváme Vaše osobní údaje max. 1 rok. Pokud používáte vlastní účet redakčního systému tohoto webu, zpracováváme Vaše osobní údaje po dobu neurčitou.

Kam se posílají vaše data

Obsah odesílaný přes webové formuláře může být kontrolován prostřednictvím automatizované služby detekce spamu, která může být umístěna v zahraničí. Správce ze své jednostranné vůle nikdy neposílá a neposkytuje Vaše osobní údaje žádným třetím osobám, pokud o to prokazatelně sami s projevením výslovného souhlasu nepožádáte.

Kontakt na Správce

Velmi Vám děkujeme za důvěru při zpracování Vašich osobních údajů, kterou provádíme plně v souladu s platnou legislativou. Vaše údaje jsou v plném bezpečí. Se všemi záležitostmi týkající se ochrany a správy Vašich osobních údajů se obracejte na Správce na adrese info@mcr.cz. 

Sdílej