mcr_technology

HISTORIEod kořenů k současnosti

HISTORIEod kořenů k současnosti

MCR Technology s.r.o. byla založena v roce 1993 jako dceřiná společnost německé firmy Mayer & Cie, za účelem výroby dílů z odlitků šedé a tvárné litiny, určených pro stojany pletacích strojů. Postupně pak přicházeli další zákazníci a výrobní sortiment se tak výrazně měnil a rozšiřoval o nové příležitosti.

Dnes se firma soustředí především na rotační součásti s využitím CNC karuselů a také na CNC frézování a vrtání obrobků.  Hotové dílce se tak uplatní nejen jako součásti pletacích strojů, ale také v energetickém, potravinářském, leteckém a spotřebním průmyslu. MCR Technology s. r.o. byla v roce 2001 poprvé certifikovaná v oblasti systému managementu kvality dle ISO 9001 a tento systém je dále udržován, rozvíjen a pravidelně kontrolován.

Sdílej